Dignita IT Bezpečnost a komunikace
pro veřejnou správu, bankovní a další komerční sektor

Elektronický podpis

Elektronický podpis

Co to je elektronický podpis?

Za ektronický podpis se v širším významu dá považovat jakékoliv uvedení identifikačních údajů autora do elektronického dokumentu. Takovýto podpis samozřejmě není schopen zaručit ani integritu ani autenticitu podepsaného. Avšak velmi často se tímto pojmem myslí zaručený elektronický podpis. Zaručený elektronický podpis zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autority) integritu a autenticitu tentitu dat.

Kde všude využijete elektronický podpis

 • podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
 • přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění
 • elektronické podání přiznání k DPH
 • datové schránky - podepsání příloh datové zprávy
 • elektronická komunikace se státní správou, krajskými a městskými úřady
 • elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami
 • elektronický podpis PDF dokumentů
 • elektronický podpis emailů

Programy pro elektronický podpis

Vyzkoušejte si zdarma programy pro podepsání všech formátů, verifikace/ověření podpisu dokumentu, konverze/převedení dokumentu do formátu PDF/A, možnost připojení časového razítka a další.

    Program pro elektronický podpis - PDF Signer   PDF Signer

 • Program pro elektronický podpis PDF dokumentů
 • Nejjednodušší používání ze všech programů na trhu
 • Pouze přetáhnete PDF dokument na ikonu programu a automaticky se dokument podepíše
 • Hromadný i vícenásobný podpis - můžete podepisovat více dokumentů najednou
 • Viditelný i neviditelný podpis
 • Kontrola certifikátu - platnost, vydavatel, účel, informace zda je certifikát kvalifikovaný
 • Jednoduchá instalace a nastavení programu
 • Možnost zvolit vlastní umístění viditelného podpisu
 •                                                                                      Stáhnout   


      Program pro elektronický podpis - VerisignIT  VerisignIT   

 • Program pro elektronický podpis všech formátů dokumentů (pdf, doc, docx, jpg, xls, xlsx, txt, xml..)
 • Vícenásobný podpis, viditelný nebo externí p7s, podpis více dokumentů najednou
 • Jednoduché ovládání drug&drop
 • Podpisová kniha - záznam o provedených podpisech dokumentů
 • Verifikace/Ověření podpisu - funkce ověřit podepsaný dokument
 • Ověřovací kniha - všechny ověřené dokumenty a podpisy jsou ukládány do seznamu
 • Konverze/převedení dokumentů do PDF/A formátu
 • Správa interních certifikačních autorit - seznam důvěryhodných certifikačních autorit
 • Správa kvalifikovaných certifikačních autorit - seznam kvalifikovaných certifikátů
 • Certifikovaný podpis pro PDF dokumenty
 • Možnost připojit časové razítko
 • Integrace VerisignIT do Windows
 • Podpora více uživatelů
 •                                                                                     Stáhnout