Dignita IT Bezpečnost a komunikace
pro veřejnou správu, bankovní a další komerční sektor

LINUX Driver pro iKey4000 SafeNet

LINUX Driver pro iKey4000 SafeNet

Dále software pro multiinicializaci tokenů iKey4000

LINUX driver pro iKEY4000 (Safenet Inc.) v distribuci pro SuSe, RedHat, FEDORA, a další

DIGNITA vyvinula a uvedla na trh světově unikátní middleware pro USB tokeny  firmy Safenet včetně podpory Mozilla Firefox a Thunderbird. Lokalizace do češtiny, SW podpora SHA-2, plná podpora  PKCS#11. SW je používán ve státní správě na více než 2.000 místech.