PDF Signer+

Nový program společnosti Dignita nahradil stávající PDF Signer.
Program nabízí rychlejší podepisování PDF dokumentu.

Vlastnosti programu PDF Signer+

  • Nejjednodušší používání ze všech programů na trhu
  • Pouze přetáhnete PDF dokument na ikonu programu a on se automaticky podepíše
  • Hromadný i vícenásobný podpis – můžete podepisovat více dokumentů najednou
  • Viditelný i neviditelný podpis
  • Kontrola certifikátu – platnost, vydavatel, účel, informace zda je certifikát kvalifikovaný
  • Jednoduchá instalace a nastavení programu
  • Možnost zvolit vlastní umístění viditelného podpisu
  • Cena 850,- bez DPH
Program nainstalujete spuštěním instalačního balíčku. Po instalaci se na ploše objeví modrá ikona programu PDF Signer+.
PDF podepíšete přetažením souboru na ikonu programu PDF Signer+. PDF dokument můžete také podepsat přetažením souboru do prostředního okna v otevřeném programu.
Licence a daňový doklad přijde emailem po zaplacení zálohové faktury. Pokud email se zálohovou fakturou či následně licencí a daňovým dokladem nedorazí.
V programu klikněte na tlačítko Licence. Poté klikněte na „Vložit“ a vyberte licenci z umístění na vašem PC..
Licence a daňový doklad přijde emailem po zaplacení. Pokud email nepřijde, tak jste špatně vyplnili email v objednávkovém formuláři. V tom případě nás kontaktujte na telefonním čísle, nebo napište email na adresu helpdesk@recomando.cz
V programu klikněte na tlačítko „Certifikát“. Z tabulky vyberte Váš certifikát a klikněte na tlačítko „Vybrat“.
V programu klikněte na tlačítko „Zakoupit licenci“. Přesměruje Vás na stránku www.recomando.cz do sekce Prodloužit licenci.
Ano. V programu klikněte na „Vybraný profil“ a v sekci „Obecné“ zaškrtněte „Vytvořit zálohu před podpisem“. Vyberete druh podpisu. Poté klikněte na „Uložit“. Záloha dokumentu se vytvoří ve stejném souboru jako je originální PDF.
Jaký je rozdíl mezi druhem podpisu PAdES a Standart? PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) je formát podpisu používaný pro připojování k PDF dokumentu..
V programu klikněte na „Vybraný profil“ a v sekci „Vzhled podpisu“ zaškrtněte „Viditelný podpis“. Poté klikněte na „Uložit“. Podpis je poté viditelný v pravém horním rohu dokumentu.
V programu klikněte na „Vybraný profil“ a v sekci „Šifrování souboru“ zaškrtněte „Šifrovat soubor“. Poté klikněte na „Uložit“.
Jméno profilu změníte tak, že v programu klikněte na „Vybraný profil“. V horní části tabulky přepíšete jméno profilu a dáte „Uložit“.
V programu klikněte na „Vybraný profil“ a v sekci „TSP nastavení“ zaškrtněte „Povolit časové razítko“. Nastavíte Url adresu, login a heslo. Poté klikněte na „Uložit“.
Ano, dokument můžete podepsat přetažením souboru nad ikonu programu. PDFSigner+ soubor podepíše.
Dignita