Dignita IT Bezpečnost a komunikace
pro veřejnou správu, bankovní a další komerční sektor

Dignita se stala výhradním distributorem TokenME od italské společnosti Bit4id.

elektronický podpis TokenME kvalifikovaný prostředek

Dignita, s.r.o. se stala výhradním distributorem HW zařízení TokenME od italské společnosti Bit4id. Token TokenME je kvalifikovaným prostředkem ( QESigCD ) pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a je uveden na seznamu schválených prostředků pro bezpečné vytváření elektronických podpisů: MV ČR

TokenME splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ( nařízení eIDAS ). Orgány veřejné moci (OVM), po skončení přechodného období, budou muset používat pouze kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů ( QESigCD ) např. TokenME.

Toto nařízení se vztahuje i pro právnické a fyzické osoby, které budou komunikovat s adresáty v rámci Evropské unie.