Dignita IT Bezpečnost a komunikace
pro veřejnou správu, bankovní a další komerční sektor

ePodatelna získala ocenění Pozoruhodný produkt BusinessIT 2017

ePodatelna zajišťuje distribuci zpráv v organizaci, a to s napojením na ISDS, NASES, emaily i listinnou poštu.

Distribuce může být manuální, poloautomatická i zcela automatická. Pro všechny vstupní/výstupní dokumenty, u kterých je třeba zaznamenat, kdy byly přijaty do společnosti, kdo je přijal a komu je předal k vyřízení, je tu možnost předání zprávy na skupinu nebo na uživatele, sledování času na vyřízení zprávy, zasílání notifikace při překročení času na vyřízení, sledování, kdo je zodpovědný za vyřízení, sledování stavu zprávy (Doručená (Vrácená), Řešená (Řešená moje), Vyřízená, K odeslání, Odeslaná), možnost přidání poznámek ke zprávě, podle kterých lze vyhledávat v historii zpráv, historie zpracování každé zprávy, automatické zpracování vstupních zpráv na základě obsahu zprávy, vyhledávání zpráv včetně fulltextového vyhledávání v přílohách zpráv, ověřování platnosti elektronicky podepsaných dokumentů (emaily, PDF soubory), LongTermArchiv