Dignita IT Bezpečnost a komunikace
pro veřejnou správu, bankovní a další komerční sektor

Tokeny TokenME

Token TokenME eIDAS

Dignita, s.r.o. se stala výhradním distributorem HW zařízení TokenME od italské společnosti Bit4id. Token TokenME je kvalifikovaným prostředkem ( QESigCD ) pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a je uveden na seznamu schválených prostředků pro bezpečné vytváření elektronických podpisů: MV ČR

TokenME splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ( nařízení eIDAS ). Orgány veřejné moci (OVM), po skončení přechodného období, budou muset používat pouze kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů ( QESigCD ) např. TokenME.

Toto nařízení se vztahuje i pro právnické a fyzické osoby, které budou komunikovat s adresáty v rámci Evropské unie.

 

Informace o ceně na: obchod@dignita.cz