Zakoupit licenci

Zakoupení Licence
Pro dlouhodobé používání programu PDF Signer+, je nutné si zakoupit licenci, která je vždy časově omezena.
Licenci si můžete zakoupit na 12 měsíců, 24 měsíců či 36 měsíců. Po danou dobu můžete zdarma program aktualizovat.

Licenci si zakupte zde: https://www.recomando.cz/koupit či na emailu: helpdesk@recomando.cz.

Prodloužení Licence
Po skončení platnosti licence, pokud budete chtít program PDF Signer+ nadále využívat, si musíte zakoupit prodloužení licence za snížené ceny oproti pořizovací ceně.

Prodloužit licenci si můžete zde: https://www.recomando.cz/prodlouzeni-licence či na emailu helpdesk@recomando.cz

Zpět na základní obrazovku

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy