Chybová hlášení v programu

Selhalo podepsání programu

Pokud se nepodaří podepsat soubor a program zobrazí chybovou hlášku,
je potřeba zkontrolovat tato nastavení:

Verze programu
Zkontrolujte, že máte aktuální verzi programu.
Aktualizaci programu můžete stahovat na tomto odkaze.

Přístupnost PDF souboru
– uživatel nemá přístup k pdf soubor, který je na síti
– pdf soubor není otevřený v jiném programu
– pdf soubor není poškozený

Časové razítko
Pokud při podepisování nevyužíváte časové razítko, zvolte profil „Bez časového razítka“.

Certifikát
Ověřte, že Váš certifikát je platný a správně nainstalovaný. Pokud je certifikát na USB zařízení, zkontrolujte, že je zařízení správně zasunuto.

Licence
Zkontrolujte, že máte platnou licenci k programu.

Práva uživatele Windows
Ověřte, že program spouští stejný uživatel, který program instaloval.

Automatické aktualizace Adobe Reader
Ověřte, že máte nastavené automatické aktualizace v programu Adobe Reader.

Pokud jsou všechna výše uvedená nastavení v pořádku,
pošlete Errorlog programu na email heldesk@recomando.cz.
Errorlog najdete na adrese:
c:/Users/[Uživatel]/.AppData/Local/Dignita/PDFSigner+/log/ErrorLog.txt

Zpět na Editace profilu

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy