PDF Signer+

Nový program společnosti Dignita nahradil stávající PDF Signer.
Program nabízí rychlejší podepisování PDF dokumentu.

Vlastnosti programu PDF Signer+

  • Nejjednodušší používání ze všech programů na trhu
  • Pouze přetáhnete PDF dokument na ikonu programu a on se automaticky podepíše
  • Hromadný i vícenásobný podpis – můžete podepisovat více dokumentů najednou
  • Viditelný i neviditelný podpis
  • Kontrola certifikátu – platnost, vydavatel, účel, informace zda je certifikát kvalifikovaný
  • Jednoduchá instalace a nastavení programu
  • Spojit a rozdělit PDF dokument
  • Konverze .doc, .docx do .pdf
  • Možnost zvolit vlastní umístění viditelného podpisu
  • Cena 850,- bez DPH
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy