Bankovní komunikace

Bankovní komunikace

bezpečné ověřovaní uživatelů (E-banking aplikace a vzdálených VPN přístupů) pomocí dvou-faktorové OTP autentizace

Systém mezibankovního platebního styku pro převod peněžních prostředků v českých korunách

Výkaznictví bank a poboček zahraničních bank vůči České národní bance dle standardu EDIFACT a X.400

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy