Export podpisového certifikátu

Průvodce exportem certifikátu uloženým na PC

  • Otevřete program certmgr.msc ve Windows
  • Klikněte v levém sloupci na Osobní -> Certifikáty
  • Na certifikát k exportu klikněte pravým tlačítkem a zvolte Všechny úkoly -> Exportovat…
  • Spustí se Průvodce exportem certifikátu
  • V dalším kroku klikněte na Ano, exportovat s privátním klíčem
  • Zvolte Formát Personal Information Exchange PKCS č.12 (PFX)
  • V dalších krocích zvolte Heslo a umístění exportu certifikátu
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy