Jak v programu Adobe Reader nastavit důvěryhodnost certifikátů.

Nejprve si stáhněte certifikát kořenové certifikační autority a kvalifikované certifikační autority ve formátu DER na stránce postsignum.cz

Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit
Krok 1 – Otevřít předvolby v programu Adobe Reader
Krok 2 – V kategorii Podpisy, klikněte v sekci Ověření na tlačítko Další…
Na záložce Předvolby ověření podpisu, v sekci Integrace s Windows, zaškrtněte možnost Ověřování certifikovaných dokumentů.

Po nastavení klikněte na tlačítko OK a nové nastavení bude uloženo.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy