Návod k programu Recomando - Aktualizace aplikace

Aktualizace aplikace

Jste-li držiteli platné licence a tato licence je řádně vložena do aplikace Recomando, pak máte k dispozici ke stažení a instalaci nové verze aplikace.

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Aktualizace.
  Je možné též kliknout na ikonu Aktualizovat v panelu nástrojů nebo kliknout na složku příslušného profilu v seznamu složek a v datové části kliknout na volbu Aktualizace.
 2. Je-li dostupná nová verze aplikace, zobrazí se okno Aktualizace aplikace s informací o dostupnosti nové verze aplikace. Obsahem okna je též přehled změn, které nová verze přináší.

  Poznámka: Je-li v nastavení aplikace zvoleno, aby se v případě dostupnosti novější verze aplikace zobrazilo okno Aktualizace aplikace, pak se toto okno zobrazí automaticky po přihlášení.
  Poznámka: Jestliže není aktuálně dostupný aktualizační server, aplikace zobrazí detailní informace o nefunkčním připojení.

 3. V okně Aktualizace aplikace klepněte na tlačítko Stáhnout a nainstalovat.
 4. Začne stahování souboru instalace nové verze. Průběh stahování je aplikací indikován.
 5. Po stažení souboru instalace se zobrazí dialogové okno s dotazem. Potvrďte instalaci nové verze aplikace klepnutím na tlačítko OK.
 6. Běh stávající verze aplikace se ukončí a spustí se instalace nové verze. Průběh instalace nové verze je shodný s průběhem první instalace aplikace.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy