Návod k programu Recomando - Hromadný export datových zpráv

Doručené i odeslané datové zprávy z vybrané datové schránky lze exportovat včetně příloh do souborů formátu ZFO.
Pro uložení do ZFO formátu je nutné mít na počítači nainstalování program 602XML Filler. Tento program je k dispozici zdarma ke stažení na URL: http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler.

 1. V seznamu složek klikněte na složku zastupující datovou schránku, ze které chcete datové zprávy exportovat.
 2. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Hromadný export zpráv.
  Druhou možností je kliknout na volbu Hromadný export zpráv v datové části.
 3. Otevře se okno Hromadný export zpráv.
 4. Označte zatržítka u těch datových zpráv, které chcete zahrnout do exportu.

  Tip: Aplikace umožňuje hromadné označení zpráv. Pro označení všech doručených zpráv označte zatržítko Vybrat všechny doručené, pro označení odeslaných zpráv označte zatržítko Vybrat všechny odeslané.

 5. U položky Cílový adresář klepněte na tlačítko „tři tečky“. Pomocí systémového okna Vyhledat složku vyhledejte složku, do které se má export datových zpráv provést. Okno umožňuje též vytvořit složku novou. Výběr složky potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Exportovat.
 7. Průběh exportu je aplikací indikován.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy