Návod k programu Recomando - Koncepty datových zpráv

Vytvořenou, případně neúplně připravenou datovou zprávu lze uložit do konceptů a z konceptů kdykoli otevřít, upravit a odeslat.

Uložení datové zprávy jako koncept

    1. V panelu nástrojů formulář Nová datová zpráva klepněte na ikonu Uložit koncept.
    2. Aplikace zobrazí avízo „Zpráva byla uložena do složky Koncepty“.

Zpráva se uloží do složky Koncepty. S uloženou datovou zprávou je možné dále pracovat, ukládat, případně již jako hotovou zprávu odeslat.

Odeslání datové zprávy z konceptů

  1. Otevřete složku konceptů datových zpráv.
  2. V seznamu vyhledejte záznam požadovaného konceptu datové zprávy.
  3. Klikněte na tento záznam.
  4. Otevře se formulář Nová datová zpráva se zprávou ve stavu, ve kterém byla uložena jako koncept. Upravte údaje dle potřeby tak, aby zpráva byla kompletně připravena pro odeslání. Není-li připojena příloha (vlastní sdělení zprávy), připojte ji nyní.
  5. Pro odeslání datové zprávy klepněte na ikonu Odeslat v panelu nástrojů formuláře Nová datová zpráva.
  6. Poznámka: Záznam zprávy ze složky konceptů po odeslání zprávy zmizí.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy