Návod k programu Recomando - Nastavení aplikace

Aplikace nabízí různá uživatelská nastavení.
Tip: Je doporučeno minimálně jednou za 3 měsíce provést kompletní zálohu nastavení a zpráv.

Základní nastavení

Aplikace Recomando umožňuje nastavit automatické spouštění po startu systému Windows, spouštění automatické kontroly dostupnosti nových verzí a nastavení maximalizovaného, resp. minimalizovaného okna aplikace po spuštění.

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti.
 2. V okně Možnosti na záložce Hlavní označte zatržítka označující základní vlastnosti chování aplikace dle potřeby:
  • Spustit aplikaci Recomando po startu Windows – Po označení zatržítka bude aplikace spouštěna automaticky se spuštěním systému Windows.
  • Ověřit dostupnost nové verze po spuštění aplikace Recomando – Po označení zatržítka bude vždy po spuštění aplikace provedena automatická kontrola, zda je k dispozici novější verze aplikace. V případě, že bude aktualizace k dispozici, zobrazí se okno Aktualizace aplikace! Upozornění na nové aktualizace je přednastaveno. Aktualizace jsou pro Recomando velmi důležité, bez nich není možné garantovat 100% připojení k ISDS.
  • Maximalizovat hlavní okno po startu aplikace Recomando – Po označení zatržítka bude okno aplikace nabízeno maximalizované. V opačném případě bude aplikace k dispozici minimalizovaná do ikonky v systémové oblasti (system tray), okno aplikace se maximalizuje až po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu.
 3. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Nastavení kontroly platnosti hesla k datové schránce

V aplikaci Recomando lze určit, s jakým časovým předstihem má být zobrazováno upozornění na konec platnosti přístupového hesla k datovým schránkám.

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti.
 2. V okně Možnosti přepněte na záložku Schránky.
 3. Pro zapnutí kontroly platnosti hesla k datové schránce označte zatržítko Zkontrolovat exspiraci hesla … Nastavte počet dní pro zbývající platnost hesla před zobrazením varování při stahování datových zpráv.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení aplikace je nastavena kontrola platnosti hesla a je nastaveno zobrazení varování pět dnů před ukončením platnosti hesla.

 4. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Nastavení automatického stahování zpráv a chování při příchodu nové zprávy

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti.
 2. V okně Možnosti přepněte na záložku Zprávy.
 3. Chcete-li, aby po spuštění aplikace byly automaticky stáhnuty datové zprávy ze všech připojených datových schránek, označte zatržítko Stáhnout zprávy ve všech datových schránkách v sekci Po spuštění.
 4. Pro nastavení upozornění na příchod nové datové zprávy označte zatržítka v sekci Při příchodu nové datové zprávy. Je možné nastavit zobrazení okna s upozorněním a zvukovou signalizaci.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení aplikace je nastaveno zobrazování upozornění i zvuková signalizace.

 5. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Nastavení elektronických podpisů

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti
 2. V okně Možnosti přepněte na záložku Elektronické podpisy.
  Aplikace Recomando podepisuje všechny povolené formáty.
  Dokáže automaticky vybrat certifikát z úložiště certifikátů. Popřípadě nabízí možnost vybrat uložený certifikát ze souboru.

  • Typ podpisu – Možnost zvolit, zda má být elektronický podpis viditelný či neviditelný.
  • Jméno autora – Jméno osoby či společnosti, která dokument podepisuje.
  • Důvod podpisu – Důvod, proč podepisujete dokument (důvod je již přednastaven).
  • Hash algoritmus – Síla šifrování – nejbezpečnější SHA256 (již přednastaven).
  • Oddělený podpis – Kromě formátu PDF je elektronický podpis, u ostatních formátů, oddělený / externí.
  • Zahrnout do podpisu certifikáty – Příjemce si bude moci ověřit, zda je elektronický podpis v pořádku (vystavitel certifikátu atd.). Je doporučeno označit.
 3. Má-li být vyžadováno časové razítko od certifikační autority, je nutné označit zatržítko Vyžadovat časové razítko od autority. Parametry autority se nastavují ve formuláři Časové razítko, které otevřete klepnutím na tlačítko Nastavení časové autority.
  Poznámka: Podpis s časovým razítkem podporuje i připojení přes proxy server.
 4. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Nastavení připojení přes proxy server

V aplikaci Recomando je možné provést nastavení připojení přes proxy server.

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti.
 2. V okně Možnosti přepněte na záložku Připojení.
  • Na záložce nastavte požadované parametry pro připojení přes proxy server.

  • Chcete-li převzít nastavení přes proxy server z nastavení prohlížeče Microsoft Internet Explorer, nastavte přepínač na volbě Používat nastavení z proxy Internet Exploreru.
  • Jestliže nechcete používat nastavení proxy serveru, označte přepínač na volbě Nepoužívat žádné proxy.
  • Pokud chcete nastavit vlastní připojení přes proxy server, označte přepínač na volbě Používat vlastní proxy. Nastavte URL adresu proxy serveru a nastavte podmínky autentifikace.
 3. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Nastavení zabezpečení komunikace přes SSL protokol

Aplikace Recomando umožňuje nastavení zabezpečené komunikace přes SSL protokol. Pro bezpečnou komunikaci s ISDS je potřeba, aby na vašem počítači byl nainstalován kořenový certifikát autority PostSignum.

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti.
 2. V okně Možnosti přepněte na záložku Bezpečnost.
 3. Na záložce označte zatržítko Vyžadovat platný certifikát pro komunikaci s ISDS.
  Při označeném zatržítku se Recomando připojí k ISDS / datové schránce, pouze pokud budete mít ve vašem počítači nainstalovaný platný kořenový certifikát od PostSignum.
 4. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
 5. Aplikace zobrazí dialogové okno s upozorněním, že nastavení zabezpečené komunikace se projeví až po restartování aplikace a s dotazem, zda se má aplikace restartovat. Potvrďte restartování aplikace klepnutím na tlačítko Ano.

Nastavení vzhledu aplikace

Aplikace Recomando nabízí změnu výchozího nastavení grafického schéma.

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Nástroje / Možnosti.
 2. V okně Možnosti přepněte na záložku Vzhled.
 3. Na záložce nastavte výběrem z výklopné nabídky položky Barevné schéma požadované schéma.
 4. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy