Návod k programu Recomando - O příručce

Tato příručka je určena všem uživatelům aplikace Recomando.

Prostřednictvím příručky je uživatel seznámen se základními rysy aplikace a díky zevrubnému popisu pracovních postupů získává přehled o jejích jednotlivých funkcích a zároveň pomocníka při řešení složitějších úkolů či případných problémů vyplývajících z užívání aplikace.

Pomocí hypertextových odkazů lze příslušný oddíl příručky otevřít okamžitě, aniž by bylo nutné prohlížet jednotlivé stránky před vybraným místem.

Příručka je bohatě vybavena obrázky, postihujícími dané situace. Jednotlivé obrázky na sebe logicky navazují.

Příručku lze chápat jako interaktivní nápovědu aplikace, zároveň je však i strukturovaným manuálem.

Tip: Je vhodné používat též precizně naplněného Rejstříku.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy