Návod k programu Recomando - Odhlášení - ukončení práce s aplikací

Chcete-li ukončit práci s aplikací Recomando, uložte nejdříve provedené změny v otevřených formulářích. Poté se můžete rozhodnout, zda ponecháte aplikaci v běhu a pouze se z bezpečnostních důvodů odhlásíte (pro případ krátkodobého vzdálení z pracoviště či příchodu jiného operátora), anebo aplikaci ukončíte.

Odhlášení

  1. V hlavní nabídce zvolte povel Účet / Odhlásit se.
  2. Aplikace znepřístupní veškeré nabídky, zobrazí se přihlašovací formulář.
  3. Ukončení práce s aplikací

    1. V hlavní nabídce zvolte povel Účet / Ukončit aplikaci.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy