Návod k programu Recomando - Odstranění záznamu datové zprávy

Záznam datové zprávy je možné odstraněním přemístit do Koše.

 1. Otevřete příslušnou složku se záznamy datových zpráv.
 2. V seznamu vyhledejte záznam datové zprávy, kterou chcete odstranit.
 3. Nad záznamem datové zprávy stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku a v té zvolit povel Vyhodit do koše.
  Druhou možností je zvolit povel Zpráva / Vyhodit do koše v hlavní nabídce při označeném záznamu zprávy.
  Záznam zprávy lze též po označení odstranit stisknutím klávesy Delete.
 4. Zpráva se přesune do složky Koš.

Obnovení záznamu datové zprávy přemístěné do koše

Zprávu umístěnou do Koše je možné obnovit do doručených nebo odeslaných zpráv, a to povelem Obnovit v kontextové nabídce vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši nad záznamem zprávy přemístěné do koše nebo povelem Zpráva / Obnovit v hlavní nabídce.

Hromadný export datových zpráv

Doručené i odeslané datové zprávy z vybrané datové schránky lze exportovat včetně příloh do souborů formátu ZFO.
Pro uložení do ZFO formátu je nutné mít na počítači nainstalování program 602XML Filler. Tento program je k dispozici zdarma ke stažení na URL: http://www.602.cz/602xml/download_602xml_filler.

 1. V seznamu složek klikněte na složku zastupující datovou schránku, ze které chcete datové zprávy exportovat.
 2. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Hromadný export zpráv.

  Druhou možností je kliknout na volbu Hromadný export zpráv v datové části.

 3. Otevře se okno Hromadný export zpráv.
 4. Označte zatržítka u těch datových zpráv, které chcete zahrnout do exportu.
  Tip: Aplikace umožňuje hromadné označení zpráv. Pro označení všech doručených zpráv označte zatržítko Vybrat všechny doručené, pro označení odeslaných zpráv označte zatržítko Vybrat všechny odeslané.
 5. U položky Cílový adresář klepněte na tlačítko „tři tečky“. Pomocí systémového okna Vyhledat složku vyhledejte složku, do které se má export datových zpráv provést. Okno umožňuje též vytvořit složku novou. Výběr složky potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko Exportovat.
 7. Průběh exportu je aplikací indikován.

Vyhledávání datových zpráv

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Zpráva / Hledat zprávu.
  Další možnosti:
  • Použít kombinaci kláves Ctrl + F.
  • Kliknout na ikonu Hledat v panelu nástrojů.
 2. Ve formuláři Vyhledat zprávu nastavte požadované parametry pro vyhledání datové zprávy, resp. datových zpráv. Aplikace umožňuje vyhledávání datových zpráv přes všechny datové schránky dle mnoha parametrů: prohledávat pouze zvolené schránky, dle složek (doručené, odeslané, koncepty, koš), vyhledávat text v určených atributech datových zpráv (ID, předmět, příjemce, odesílatel, naše/Vaše č.j., názvy příloh, poznámky), možnost omezit na časový interval dodání.
 3. Zadejte požadovaný textový řetězec do položky Text k vyhledání.
 4. Klepněte na tlačítko Hledat.
 5. Do formuláře Vyhledat zprávu se načte seznam datových zpráv odpovídajících zadaným parametrům. Pod seznam je zobrazena informace o počtu nalezených zpráv.
  Potřebnou zprávu otevřete buď dvojklikem na záznamu zprávy v seznamu, nebo povelem Otevřít v kontextové nabídce vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši na označeném záznamu.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy