Návod k programu Recomando - Ověření datové zprávy

Ověření datové zprávy ze seznamu zpráv

Aplikace umožňuje porovnání obsahu datové zprávy načtené do aplikace se záznamy v ISDS a tím ověření její pravosti.

  1. Otevřete příslušnou složku se záznamy datových zpráv.
  2. V seznamu vyhledejte záznam datové zprávy, u které chcete provést ověření. Kliknutím záznam označte.
  3. V hlavní nabídce zvolte povel Zpráva / Ověřit vybranou zprávu ze seznamu.
  4. Jestliže ověření datové zprávy dopadne v pořádku, zobrazí aplikace avízo Ověření datové zprávy s textem „Datová zpráva je pravá“.

Ověření datové zprávy uložené do souboru ZFO

Aplikace nabízí ověření datové zprávy uložené v počítači do souboru formátu ZFO se záznamy v ISDS. Potvrdí tak, že uložená datová zpráva byla systémem skutečně přenesena.

  1. Otevřete příslušnou složku se záznamy datových zpráv.
  2. V hlavní nabídce zvolte povel Zpráva / Ověřit datovou zprávu ze souboru.
  3. Pomocí systémového dialogového okna Otevřít vyhledejte datovou zprávu uloženou do souboru ZFO. Označte tuto zprávu a klepněte na tlačítko Otevřít.
  4. Jestliže ověření uložené datové zprávy dopadne v pořádku, zobrazí aplikace avízo Ověření datové zprávy s textem „Datová zpráva je pravá“.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy