Návod k programu Recomando - Popis aplikace

Popis pracovní plochy

Prostřednictvím uživatelského rozhraní (pracovní plochy) uživatel aplikaci Recomando ovládá. Uživatelské prostředí tak představuje prostředek komunikace mezi uživatelem a vlastní aplikací.

Na následujícím snímku je uveden popis pracovní plochy aplikace.
Tip: Aplikace umožňuje změnu barevného schéma aplikace.

Hlavička

Hlavička aplikace obsahuje informaci o verzi aplikace (Start, Office nebo Profi) a jméno uživatelského profilu.

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka obsahuje všechny základní povely určené pro ovládání aplikace rozdělené dle povahy do jednotlivých nabídek.

Panel nástrojů

Vedle nabídek s povely lze ovládat aplikaci pomocí ikon v panelu nástrojů. Kliknutí na ikonu vyvolá funkci přímo bez nutnosti aktivovat nabídku a v ní příslušný povel. Tím se urychluje a zjednodušuje práce s aplikací.
V panelu nástrojů jsou sdruženy nejčastěji používané povely z hlavní nabídky.

Seznam složek

Seznam složek ve stromové struktuře nabízí složky jednotlivých připojených datových schránek dle uživatelských profilů.
Každá ze složek datových schránek obsahuje následující systémové podsložky:

  • Doručené – se seznamem přijatých datových zpráv.
  • Odeslané – se seznamem odeslaných datových zpráv.
  • Koš – se seznamem odstraněných datových zpráv.
  • Koncepty – se seznamem draftů datových zpráv uložených jako koncept.

Seznam složek nabízí podobnou funkcionalitu jako složky v Průzkumníku Windows.

V seznamu složek lze vytvářet též vlastní uživatelské složky.

Datová část

Do datové části se načítá obsah složky vybrané v seznamu složek.
Obsah je závislý na vybrané složce, resp. jejich podsložkách.
V případě složky představující uživatelský profil, složky Datové schránky a složky zastupující připojenou datovou schránky se do datové části načítá sada povelů relevantních pro danou složku.

Systémové složky datové schránky načítají do datové části příslušný seznam datových zpráv.

Stavový řádek

Ve stavovém řádku se zpravidla zobrazují stručné instrukce pro prováděné akce, stav provádění aktuální operace.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy