Návod k programu Recomando - Práce se seznamem datových zpráv

Nastavení řazení datových zpráv dle vybraného sloupce

Záznamy datových zpráv v seznamech lze řadit podle vybraného sloupce.

Vlastní řazení je označeno malým trojúhelníčkem u názvu sloupce, kde bylo řazení použito. Trojúhelníček směřuje buď nahoru, nebo dolů, dle vzestupného nebo sestupného řazení. Seřazení záznamů se provede kliknutím na název sloupce. Opětovným kliknutím se provede seřazení záznamů v opačném pořadí.

Změna pořadí sloupců

Sloupce v seznamu zpráv lze přesouvat. Aplikace si „pamatuje“ nastavené pozice sloupců.

  1. Stiskněte levé tlačítko myši na záhlaví sloupce, u kterého chcete provést přesun.
  2. Při stisknutém tlačítku táhněte záhlavím na požadovanou pozici, kde uvolněte stisk tlačítka.

Změna šířky sloupce

Šířku sloupců v seznamu zpráv lze upravovat. Aplikace si nastavené šířky sloupců „pamatuje“.

  1. Stisknutím levého tlačítka myši uchopte pravou hranu záhlaví požadovaného sloupce. Kurzor se na hraně změní.
  2. Při stisknutém tlačítku táhněte hranou na požadovanou úroveň, zde stisknutí tlačítka uvolněte.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy