Návod k programu Recomando - Práce se seznamem složek datových zpráv

Rozevírání a zavírání složek

Seznam složek datových zpráv nabízí podobnou funkcionalitu jako složky v Průzkumníku Windows. Tzn. složky lze rozevírat kliknutím na značku plus, zavírat kliknutím na mínus.

Zobrazení seznamu datových zpráv

Kliknutím na vybranou složku konkrétní datové schránky se do datové části načte příslušný seznam datových zpráv.

Zobrazení sady povelů

Kliknutím na složku zastupující datovou schránku se do datové části načte sada základních povelů sloužících k obsluze datové schránky.
Kliknutím na složku Datové schránky se do datové části načte sada povelů proveditelných nad všemi připojenými datovými schránkami.
Kliknutím na ústřední složku představující uživatelský profil se do datové části načtou povely, které lze realizovat nad celým uživatelským profilem.

Zobrazení kontextové nabídky

Nad vybranou složkou, resp. podsložkou lze kliknutím pravého tlačítka myši vyvolat kontextovou nabídku obsahující povely relevantní pro danou složku.

Vytvoření nové složky

Systémové složky zastupující jednotlivé seznamy zpráv umožňují vytváření uživatelských podsložek.
Poznámka: Tato funkcionalita je podporována ve verzi Recomando Profi.

  1. Pro vytvoření uživatelské podsložky stiskněte nad danou složkou (Doručené, Odeslané, Koš či Koncepty) pravé tlačítko myši.
  2. V kontextové nabídce zvolte povel Nová složka.
  3. Ve formuláři Nová složka zadejte Název složky.
  4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy