Návod k programu Recomando - Příjem datových zpráv

Po spuštění aplikace je nutné spustit příjem zpráv z datových schránek. Toto je možné provést buď pro všechny připojené datové schránky najednou, nebo pro každou datovou schránku zvlášť. Tím se synchronizuje seznam doručených zpráv v aplikaci se seznamem doručených zpráv v datových schránkách. Zmíněnou operaci je pochopitelně možné provádět i v průběhu práce s aplikací.
Identifikace odesílatele doručené datové zprávy se ukládá při stažení zprávy.
Po příjmu datových zpráv se zobrazí informace o tom, kolik je nepřečtených doručených datových zpráv.

Příjem zpráv ze všech připojených datových schránek

V hlavní nabídce zvolte povel Zpráva / Přijmout všechny zprávy.
Další možnosti:

  • V panelu nástrojů kliknout na ikonu Přijmout vše.
  • Kliknutím označit kořenovou složku v seznamu složek. V datové části kliknout na volbu Přijmout zprávy ze všech datových schránek.
  • Stisknout klávesu F9.

Průběh stahování zpráv je systémem indikován.

Příjem zpráv z vybrané datové schránky

V hlavní nabídce zvolte povel Zpráva / Přijmout zprávy. Zvolte příslušnou datovou schránku.
Další možnosti:

  • V panelu nástrojů kliknout na tlačítko u ikony Přijmout vše. Zvolit požadovanou datovou schránku.
  • Kliknutím označit v seznamu složek složku zastupující danou datovou schránku. V datové části kliknout na volbu Přijmout zprávy.

Průběh stahování zpráv je systémem indikován.
Po stažení datových zpráv se zobrazí avízo se zprávou o počtu stažených datových zpráv.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy