Návod k programu Recomando - Správa datových schránek

Aplikace Recomando nabízí operace pro připojení datových schránek a správu nastavení těchto připojení.

Připojení nové datové schránky

 1. V seznamu složek na složce Datové schránky stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku. V nabídce zvolte povel Vytvořit nové připojení.

  Poznámka: Aplikace nabízí i další způsoby, jak iniciovat vytvoření nového připojení k datové schránce, a to volbou z datové části a povelem z hlavní nabídky.

  Iniciování z datové části:

  1. V seznamu složek klikněte na složku Datové schránky.
  2. V datové části kliknout na volbu Vytvořit nové připojení k datové schránce.

  Iniciování z hlavní nabídky:

  1. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Správa datových schránek
  2. V okně Seznam datových schránek klepněte na tlačítko Nová.
 2. Zobrazí se průvodce připojením Nová datová schránka.
 3. Další postup se liší od způsobu nastavení připojení. Připojení lze provést buď zadáním jména a hesla, nebo prostřednictvím klientského certifikátu.

Připojení zadáním jména a hesla:

 1. V průvodci připojením Nová datová schránka v kroku Způsob připojení označte přepínač na volbě Připojit jménem a heslem. Klepněte na tlačítko Další.
 2. V kroku Nastavení připojení:
  • Uveďte Název schránky – Zadejte např. název vaší firmy.
  • Zadejte Uživatelské jméno – Přidělené ID osoby (vyplňte údaj z dopisu od ČP).
  • Napište Heslo – Přidělené heslo (heslo, které vyplňujete na www.mojedatovaschranka.cz).
 3. Klepněte na tlačítko Test připojení účtu pro kontrolu nastavení připojení k datové schránce.
 4. Jestliže test připojení proběhl v pořádku, pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
 5. V kroku Uložení nastavení připojení k datové schránce klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Po uložení nastavení připojení již budete moci posílat a přijímat zprávy z připojené datové schránky.

Připojení prostřednictvím klientského certifikátu:

Aby aplikace Recomando se mohla propojit s vaší datovou schránkou pomocí certifikátu, musí být dodrženy následující podmínky:

 • Musíte mít komerční systémový certifikát.
 • Certifikát musí být zaregistrován ve vaší datové schránce na webovém rozhraní.
 1. V průvodci připojením Nová datová schránka v kroku Způsob připojení označte přepínač na volbě Připojit jménem a heslem. Klepněte na tlačítko Další.
 2. V kroku Nastavení připojení:
  • Uveďte Název schránky – Zadejte např. název vaší firmy.
  • Chcete-li vyhledat certifikát uložený v úložišti certifikátů, označte přepínač na volbě Vybrat certifikát z úložiště certifikátů.
   Recomando automaticky vyhledá vhodný certifikát pro tento typ komunikace./li>

  • Jestliže chcete certifikát připojit ručně, označte přepínač na volbě Vybrat certifikát uložený v souboru. Klepněte na tlačítko „tři tečky“. Prostřednictvím systémového dialogového okna Otevřít vyhledejte v souborovém systému soubor certifikátu. Připojte tento soubor certifikátu.
   Pro kontrolu připojení klepněte na tlačítko Test připojení účtu.
  • Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
 3. V kroku Uložení nastavení připojení k datové schránce klepněte na tlačítko Dokončit.

  Po uložení nastavení připojení již budete moci posílat a přijímat zprávy z připojené datové schránky.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy