Návod k programu Recomando - Správa kontaktů

V aplikaci Recomando je možné vytvářet seznamy kontaktů, kontakty lze zařazovat do skupin.

Zobrazení seznamu kontaktů

 1. V seznamu složek klikněte na složku datové schránky, jejíž seznam kontaktů chcete zobrazit.
 2. V datové části klikněte na volbu Adresář.
  Můžete též kliknout na ikonu Adresář v panelu nástrojů aplikace nebo zvolit povel Schránka / Adresář v hlavní nabídce.
 3. Otevře se okno Adresář se seznamem kontaktů zaznamenaných k dané datové schránce organizovaných do složek.
  Do složky Automaticky se ukládají automaticky noví adresáti odeslaných a odesílatelé došlých datových zpráv.
  Prostřednictvím okna lze vytvářet skupiny kontaktů a do nich zaznamenávat vlastní kontakty dle potřeby.
 4. Klikněte na požadovanou složku kontaktů. Zobrazí se seznam kontaktů dané složky.

Vytvoření nové skupiny kontaktů

Kontakty je možné zařazovat do definovaných skupin kontaktů.

 1. Otevřete seznam kontaktů – okno Adresář.
 2. V panelu nástrojů okna Adresář klepněte na ikonu Nová skupina.
 3. Ve formuláři Nová skupina uveďte název zakládané skupiny kontaktů.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Záznam nového kontaktu

 1. Otevřete seznam kontaktů – okno Adresář.
 2. V rámu složky kontaktů kliknutím označte skupinu kontaktů, do které chcete nový kontakt zařadit.
 3. V panelu nástrojů okna Adresář klepněte na ikonu Nový kontakt.
 4. Ve formuláři Nový kontakt uveďte:
  • Vlastní název v adresáři – Název, pod kterým bude kontakt v seznamu kontaktů zobrazován.
  • Kontaktní osobu – Jméno a příjmení kontaktní osoby.
  • E-mailovou adresu.
  • Telefonní číslo.
 5. Klepněte na tlačítko Vyhledat schránku.
 6. Prostřednictvím formuláře Vyhledat příjemce vyhledejte požadovaný kontakt následujícím způsobem:
  1. Nejdříve pomocí výklopné nabídky položky Typ schránky nastavte požadovaný typ datové schránky („Fyzická osoba“, „Podnikající fyzická osoba“, „Právnická osoba“ nebo „Orgán veřejné moci“), resp. podtyp.
  2. Zadejte alespoň některý z údajů do položek v sekci Parametry hledání pro vyhledání datových schránek (např. pro vyhledání „Právnické osoby“ jsou k dispozici položky ID schránky, Identifikační číslo a Název organizace). Lze zadat též pouze část řetězce.
   Poznámka: Nabídka položek pro zadání vyhledávacích kritérii je odlišná dle vybraného typu, resp. podtypu datové schránky.
  3. Klepněte na tlačítko vyhledat.
 7. Po vyhledání datových schránek odpovídajících zadaným vyhledávacím kritériím se tyto schránky načtou do rámečku Zvolte datovou schránku. V rámečku kliknutím označte požadovanou datovou schránku (příjemce datové zprávy) a klepněte na tlačítko Vybrat.

  Tip: Datovou schránku můžete vybrat též dvojklikem nebo, po označení, stisknutím klávesy Enter.

 8. Po vývěru datové schránky se doplní i ostatní položky formuláře Nový kontakt.
 9. Klepněte na tlačítko Přidat.

  Poznámka: Do Adresáře se do složky Automaticky ukládají automaticky noví adresáti odeslaných a odesílatelé došlých datových zpráv.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy