Návod k programu Recomando - Správa uživatelských účtů

Aplikace Recomando umožňuje správu uživatelských účtů, vytváření nových účtů, zrušení aktuálně používaného účtu a úpravu jmen uživatelských profilů.

Změna přihlašovacího hesla

Heslo pro přihlášení do aplikace Recomando lze změnit.

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Účet / Změnit heslo.
 2. Ve formuláři Změna hesla:
  • Zadejte Původní heslo pro přihlášení.
  • Zadejte Nové heslo, do položky Nové heslo znovu napište nové heslo pro kontrolu ještě jednou.
 3. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změnu hesla.

Úprava profilu

Aplikace umožňuje změnit jméno profilu.

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Účet / Upravit profil.
 2. Ve formuláři Změna profilu změňte údaj v položce Jméno dle potřeby.
 3. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změnu.

Vytvoření nového uživatelského účtu

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Účet / Vytvořit nový účet.
 2. V prvním kroku průvodce Nový účet klepněte na tlačítko Další.
 3. Další postup je shodný jako v případě založení uživatelského účtu po prvním spuštění aplikace.

Zrušení aktuálního uživatelského účtu

Aplikace umožňuje zrušení aktuálně používaného uživatelského účtu.

Upozornění: Uživatelský účet bude smazán včetně připojení všech jeho datových schránek a datových zpráv.

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Účet / Zrušit aktuální účet.
 2. Aplikace zobrazí dialogové okno s dotazem. Potvrďte zrušení aktuálního uživatelského účtu klepnutím na tlačítko Ano.
 3. Aplikace zobrazí další dialogové okno s dotazem před odstraněním uživatelského účtu. Opět potvrďte zrušení aktuálního uživatelského účtu klepnutím na tlačítko Ano.

Zobrazení protokolu chyb

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Nástroje / Zobrazit protokol chyb.
 2. Otevře se okno Protokol chyb s logem chyb aplikace.
 3. Log je možné po klepnutí na tlačítko Uložit jako uložit do souborového systému počítače nebo na sdíleném disku. Soubor logu (errors.log) je možné odeslat e-mailem na adresu podpory aplikace, a to po klepnutí na tlačítko Odeslat emailem.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy