Návod k programu Recomando - Změna hesla k datové schránce

Tip: Je doporučeno změnit heslo před jeho vypršením. Zamezíte tak možným problémům spojeným s vypršením hesla. Rovněž je doporučeno zkontrolovat, zda máte nastavené automatické upozornění platnosti hesla.

Zjištění platnosti hesla

 1. V seznamu složek na složce zastupující konkrétní datovou schránku stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku. V nabídce zvolte povel Zjistit platnost hesla.
  Lze zvolit též povel Schránka/ Zjistit platnost hesla v hlavní nabídce.
 2. Aplikace zobrazí avízo obsahující datum, do kterého je heslo k datové schránce platné.

Tip: Platnost hesla je zobrazována též v datové části po označení složky datové schránky.

Změna hesla

 1. V seznamu složek na složce zastupující konkrétní datovou schránku stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku. V nabídce zvolte povel Změnit heslo.
 2. Aplikace zobrazí formulář Změna hesla.

  Poznámka: Aplikace nabízí i další možnosti, jak otevřít formulář Změna hesla.

  Otevření formuláře z hlavní nabídky:

  1. V seznamu složek označte složku datové schránky.
  2. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Změnit heslo.

  Otevření formuláře z datové části:

  1. V seznamu složek označte složku datové schránky.
  2. V datové části klikněte na volbu Změna hesla.
 3. Ve formuláři Změna hesla zadejte Původní heslo k datové schránce. Napište požadované Nové heslo a toto heslo ještě pro kontrolu správnosti zadání uveďte do položky Nové heslo znovu.

  Podmínky pro heslo:

  • Heslo do datové schránky musí mít minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé.
  • Musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo.
  • Nové heslo musí být jiné než kterékoliv dříve použité heslo.
  • Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % ( ) * + , – . : = ? @ [ ] _ { | } ~).
  • Heslo nesmí obsahovat snadno dostupné údaje, jako například příjmení, id schránky, id uživatele, telefon, atd.
 4. Potvrďte změnu hesla klepnutím na tlačítko Změnit.

Způsob změny hesla po vypršení platnosti hesla

Pokud jste z nějakého důvodu nestihli změnit heslo před jeho vypršením, musíte:

 1. Nejprve změnit heslo k datové schránce na webovém rozhraní www.mojedatovaschranka.cz.
 2. Poté změnit heslo v aplikaci Recomando.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy