Návod k programu Recomando - Spuštění aplikace

Spuštění aplikace – přihlášení do systému

 1. Pro spuštění aplikace Recomando buď klikněte na ikonu aplikace na Pracovní ploše počítače, nebo zvolte v nabídce Start povel Programy / Dignita, s.r.o. / Recomando / ikona_recomando Recomando.

  Tip: V nastavení aplikace lze určit, aby se aplikace Recomando spouštěla automaticky po spuštění systému Windows.

 2. Průběh spouštění je aplikací indikován.

První spuštění aplikace se založením uživatelského účtu

 1. Po prvním spuštění aplikace Recomando se zobrazí okno Licence, ve kterém výběrem z výklopné nabídky zvolte příslušnou licenci. A poté klepněte na tlačítko Zvolit licenci.
 2. Zobrazí okno průvodce Založení nového účtu.
  Poznámka: Stejné okno se zobrazí též při přidání dalšího uživatele.
 3. Pro přechod do dalšího kroku průvodce klepněte na tlačítko Další.
 4. Ve druhém kroku průvodce:
  • Zadejte Přihlašovací jméno.
  • Definujte přihlašovací Heslo, totéž heslo zadejte pro kontrolu správnosti zadání ještě jednou do položky Heslo znovu.
  • Uveďte celé jméno do položky Jméno. Toto jméno bude zobrazováno jako název uživatelského profilu. Zejména v hlavičce aplikace a v seznamu složek. Klepněte na tlačítko Další.
 5. V posledním kroku průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Zobrazí se přihlašovací formulář.

Přihlášení do systému

Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací formulář.

 1. V přihlašovacím formuláři zvolte výběrem z výklopné nabídky požadované Přihlašovací jméno.
 2. Zadejte Heslo pro přihlášení.
 3. Chcete-li nastavit automatické přihlašovaní do aplikace, označte zatržítko přihlašovat automaticky.

  Poznámka: Automatické přihlašování je doporučeno.

 4. Potvrďte zadané přihlašovací údaje klepnutím na tlačítko Přihlásit.
 5. Poznámka: Je-li v nastavení aplikace zvoleno, aby se v případě dostupnosti novější verze aplikace zobrazilo okno Aktualizace aplikace, pak se toto okno zobrazí automaticky po přihlášení.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy