Návod k programu Recomando - Stavy datové zprávy v aplikaci Recomando

Odeslaná datová zpráva

  • Poté, co je datová zpráva odeslaná, objeví se ve složce Odeslané.
  • Modrá barva znamená, že si ještě Recomando nestáhlo informaci o dodání.
  • Po najetí kurzorem na obálku je „Stav: neznámý“

Dodaná datová zpráva

  • Při dalším připojení k ISDS si Recomando načte informaci, kdy byla datová zpráva dodána.
  • Po najetí kurzorem na obálku je „Stav: zpráva dodána do ISDS“.

Doručená datová zpráva

  • Poté, co si příjemce datovou zprávu stáhne (nemusí danou datovou zprávu přečíst), se v aplikaci Recomando objeví zeleně
  • Po najetí kurzorem na obálku je „Stav: zpráva byla doručena přihlášením“.

Přečtená datová zpráva

  • Poté, co příjemce datovou zprávu přečte, zobrazí se v aplikaci Recomando černě s otevřenou obálkou.
  • Po najetí kurzorem na obálku je „Stav: zpráva byla přečtena“.

Poštovní datové zprávy PDZ (zpoplatněno)

U poštovních datových zpráv PDZ (zpoplatněno) je barva obálky modrá.

Poštovní datová zpráva po odeslání:

Poštovní datová zpráva dodaná příjemci:

Poštovní datová zpráva není nikdy doručena automaticky. O doručení rozhoduje příjemce. Poštovní datová zpráva se po 90 dnech nedoručení automaticky maže.

Poštovní datová zpráva doručená přečtením:

Poštovní datová zpráva je vždy doručena jejím přečtením. Jiný způsob není možný.

Další typy poštovních datových zpráv:

Iniciační zpráva, Odpovědní zpráva.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy