Návod k programu Recomando - Vyhledávání datových zpráv

 1. V hlavní nabídce aplikace zvolte povel Zpráva / Hledat zprávu.

  Další možnosti:

  • Použít kombinaci kláves Ctrl + F.
  • Kliknout na ikonu Hledat v panelu nástrojů.
 2. Ve formuláři Vyhledat zprávu nastavte požadované parametry pro vyhledání datové zprávy, resp. datových zpráv. Aplikace umožňuje vyhledávání datových zpráv přes všechny datové schránky dle mnoha parametrů: prohledávat pouze zvolené schránky, dle složek (doručené, odeslané, koncepty, koš), vyhledávat text v určených atributech datových zpráv (ID, předmět, příjemce, odesílatel, naše/Vaše č.j., názvy příloh, poznámky), možnost omezit na časový interval dodání.
 3. Zadejte požadovaný textový řetězec do položky Text k vyhledání.
 4. Klepněte na tlačítko Hledat.
 5. Do formuláře Vyhledat zprávu se načte seznam datových zpráv odpovídajících zadaným parametrům. Pod seznam je zobrazena informace o počtu nalezených zpráv.
  Potřebnou zprávu otevřete buď dvojklikem na záznamu zprávy v seznamu, nebo povelem Otevřít v kontextové nabídce vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši na označeném záznamu.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy