Návod k programu Recomando - Základní objekty

Seznam

Seznam představuje tabulku záznamů. Zpravidla se načítá do datové části, někdy bývá obsahem vlastního okna. Slouží pro prohlížení a editaci údajů.
V aplikaci je seznam zastoupen nejčastěji seznamem datových zpráv.
Seznam nabízí možnost změny řazení záznamů dle vybraného sloupce (vzestupně nebo sestupně), a to kliknutím na záhlaví daného sloupce.

Formulář

Formulář představuje základní objekt, který slouží pro zadávání vstupních, případně úpravu nebo prohlížení již zadaných údajů. Obsahuje jeden či více ovládacích prvků a jejich popisků.

Dialogové okno

Dialogové okno slouží jako jednoduchý uživatelský vstup. Jedná se o okno s dotazem, které dává uživateli vybrat odpověď: „ano“ nebo „ne“. Jedna z voleb je předem vybrána (standardně ta, která neumožní uživateli pokračovat dále).

Průvodce

Průvodce sadou kroků obsahujících zpravidla formuláře a potřebné instrukce provádí uživatele příslušnou složitější operací. Mezi jednotlivými kroky se lze pohybovat pomocí tlačítek Další a Zpět. Pro dokončení operace je určen poslední krok průvodce obsahující tlačítko Dokončit.

Avízo

Aplikace v případě chyby nebo důležité události zobrazí avízo upozornění.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy