Návod k programu Recomando - Zálohování

Aplikace Recomando nabízí vytvoření zálohy aktuálního nastavení připojení k datovým schránkám, zálohy stažených datových zpráv a zálohy nastavení aplikace.

Poznámka: Při zálohování je prováděna kontrola dostupnosti souborů. V případě absence nebo jiných obtíží při čtení postradatelných souborů dojde k jejich vynechání a k zápisu podrobnějších informací do logu.

Takto vytvořenou zálohu je možné použít k přenosu do jiné kopie aplikace.

Vytvoření zálohy nastavení a zpráv

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Zálohování / Vytvořit zálohu nastavení a zpráv.

  Je možné též kliknout na ikonu Zálohovat v panelu nástrojů nebo po kliknutí na složku profilu na volbu Zálohování zpráv a nastavení v datové části.

 2. V prvním kroku průvodce Vytvoření zálohy klepněte na tlačítko Další.
 3. Ve druhém kroku průvodce klepněte na tlačítko tři tečky u položky Zálohovat do souboru. Pomocí systémového dialogového okna Uložit jako uložte soubor zálohy pod zvoleným názvem do požadovaného úložiště v souborovém systému na počítači nebo sdílením disku.
  Má-li být soubor zálohy chráněn heslem, označte zatržítko chránit heslem a do položky vedle uveďte požadované heslo.
 4. Klepněte na tlačítko Dokončit.
  Průběh zálohování je v průvodci indikován. Zálohování je možné v průběhu zrušit, a to klepnutím na tlačítko Zrušit.

  Poznámka: Při zálohování je prováděna kontrola dostupnosti souborů. V případě absence nebo jiných obtíží při čtení postradatelných souborů dojde k jejich vynechání a k zápisu podrobnějších informací do logu.

 5. Po úspěšném vytvoření souboru zálohy zobrazí aplikace avízo.

Obnova ze zálohy

Aplikace Recomando nabízí možnost provedení obnovení kompletního nastavení uživatelských účtů, nastavení připojení k datovým schránkám a obnovení zazálohovaných datových zpráv.

Upozornění: Obnovení ze zálohy vymaže aktuální nastavení uživatelů, připojení k datovým schránkám a stažené datové zprávy.

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Zálohování / Obnovit ze zálohy.
 2. V prvním kroku průvodce Obnovení zálohy klepněte na tlačítko Další.
 3. Ve druhém kroku průvodce klepněte na tlačítko tři tečky u položky Obnovit ze souboru. Pomocí systémového dialogového okna Otevřít vyhledejte soubor zálohy v souborovém systému na počítači nebo sdílením disku.
 4. Pokud byl soubor zálohy chráněn heslem, zadejte heslo.

 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 6. Po úspěšném provedení obnovy zobrazí aplikace avízo.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy