Návod k programu Recomando - Zjištění oprávnění k datové schránce

Zjištění vlastních oprávnění

 1. V seznamu složek označte složku datové schránky.
 2. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Oprávnění k datové schránce / Zjistit mé oprávnění …
 3. Zobrazí se okno Práva k datové schránce s přehledem jednotlivých oprávnění k datové schránce, kterými přihlášený uživatel disponuje.
 4. Do rámečku Práva se načte přehled jednotlivých oprávnění k datové schránce, kterými vybraný uživatel disponuje.

Zobrazení seznamu připojených datových schránek

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Správa datových schránek
 2. Zobrazí se okno Seznam datových schránek.
 3. Pomocí okna lze vytvářet nová připojení k datovým schránkám, upravovat a odebírat stávající a měnit pořadí datových schránek.

Změna nastavení připojení datové schránky

 1. V seznamu složek na složce datové schránky, jejíž připojení chcete upravit, stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku.
 2. V kontextové nabídce zvolte povel Upravit nastavení připojení.

  Poznámka: Aplikace nabízí i další způsob, jak iniciovat změnu nastavení připojení k datové schránce, a to povelem z hlavní nabídky.

 3. Iniciování změny povelem z hlavní nabídky:

  1. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Správa datových schránek
  2. V okně Seznam datových schránek kliknutím označte datovou schránku, jejíž připojení chcete upravit.
  3. Klepněte na tlačítko Změnit.
 4. Aplikace zobrazí okno Nastavení připojení k datové schránce, prostřednictvím kterého upravte nastavení k datové schránce dle potřeby.
 5. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte upravené nastavení.

Odstranění připojení datové schránky

 1. V seznamu složek na složce datové schránky, jejíž připojení chcete z aplikace odstranit, stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku.
 2. V kontextové nabídce zvolte povel Odstranit připojení.

  Poznámka: Aplikace nabízí i další způsob, jak iniciovat odstranění připojení k datové schránce, a to povelem z hlavní nabídky.

 3. Iniciování změny povelem z hlavní nabídky:

  1. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Správa datových schránek
  2. V okně Seznam datových schránek kliknutím označte datovou schránku, jejíž připojení chcete odstranit.
  3. Klepněte na tlačítko Odebrat.
 4. Aplikace zobrazí dialogové okno s dotazem. Potvrďte odstranění připojení datové schránky klepnutím na tlačítko Ano.

Změna pořadí datové schránky v rámci seznamu složek

 1. V hlavní nabídce zvolte povel Schránka / Správa datových schránek
 2. V okně Seznam datových schránek kliknutím označte datovou schránku, jejíž pořadí v rámci seznamu složek chcete změnit.
 3. Pořadí upravte pomocí tlačítek nahoru a dolů.
 4. Klepněte na tlačítko Odebrat.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy