Návod k programu Recomando - Zobrazení protokolu chyb

  1. V hlavní nabídce zvolte povel Nástroje / Zobrazit protokol chyb.
  2. Otevře se okno Protokol chyb s logem chyb aplikace.
  3. Log je možné po klepnutí na tlačítko Uložit jako uložit do souborového systému počítače nebo na sdíleném disku. Soubor logu (errors.log) je možné odeslat e-mailem na adresu podpory aplikace, a to po klepnutí na tlačítko Odeslat emailem.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy