Návod k programu Recomando - Zobrazení seznamu datových zpráv

Zobrazení seznamu doručených zpráv

 1. V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku Doručené.
  Poznámka: Číslo v závorce značí počet nepřečtených zpráv.
 2. Do datové části se načte seznam doručených datových zpráv.
  Poznámka: Ke každé zprávě je možné vložit poznámku, kterou lze následně upravovat či smazat.
  Tip: Sloupce v seznamu zpráv lze přesouvat, záznamy je možné řadit dle vybraného sloupce. Aplikace si „pamatuje“ pozice, řazení i nastavené šířky sloupců.

Zobrazení seznamu odeslaných datových zpráv

 1. V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku Odeslané.
 2. Do datové části se načte seznam odeslaných datových zpráv.
  Poznámka: Ke každé zprávě je možné vložit poznámku, kterou lze následně upravovat či smazat.
  Tip: Sloupce v seznamu zpráv lze přesouvat, záznamy je možné řadit dle vybraného sloupce. Aplikace si „pamatuje“ pozice, řazení i nastavené šířky sloupců.

Zobrazení seznamu zpráv uložených jako koncept

 1. V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku Koncepty.
 2. Do datové části se načte seznam datových zpráv, které byly uloženy jako koncept.
  Poznámka: Ke každé zprávě je možné vložit poznámku, kterou lze následně upravovat či smazat.
  Tip: Sloupce v seznamu zpráv lze přesouvat, záznamy je možné řadit dle vybraného sloupce. Aplikace si „pamatuje“ pozice, řazení i nastavené šířky sloupců.

Zobrazení zpráv odstraněných do koše

 1. V seznamu složek ve složce vybrané datové schránky klikněte na složku Koš.
 2. Do datové části se načte seznam odstraněných datových zpráv.
 3. Poznámka: Ke každé zprávě je možné vložit poznámku, kterou lze následně upravovat či smazat.

  Tip: Sloupce v seznamu zpráv lze přesouvat, záznamy je možné řadit dle vybraného sloupce. Aplikace si „pamatuje“ pozice, řazení i nastavené šířky sloupců.

Vložení poznámky ke zprávě

Ke každé datové zprávě je možné vložit vlastní poznámku, kterou lze následně upravovat či smazat.

Vytvoření poznámky ke zprávě

 1. Otevřte potřebný seznam datových zpráv vybrané datové schránky (zprávy ve složce Doručené, Odeslané, Koš nebo Koncepty).
 2. V seznamu vyhledejte potřebný záznam datové zprávy.
 3. Nad záznamem stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Přidat poznámku.
 4. Do položky Poznámka formuláře Přidat poznámku ke zprávě zapište požadovanou poznámku.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.

Tip: Aplikace si zadané poznámky „pamatuje“, následně je lze vybrat z výklopné nabídky položky Poznámka a použít tak k další datové zprávě.
Vložená poznámka se promítne do sloupce Poznámka v seznamu datových zpráv.

Úprava poznámky

 1. Otevřete požadovaný seznam datových zpráv.
 2. V seznamu vyhledejte potřebný záznam datové zprávy, ke které byla vložena poznámka.
 3. Nad záznamem stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Upravit poznámku.
 4. Do položky Poznámka formuláře Upravit poznámku ke zprávě buď zapište nový text poznámky, nebo vyberte požadovanou poznámku z výklopné nabídky položky.
 5. Klepněte na tlačítko Přidat.

Odstranění poznámky

 1. Otevřete požadovaný seznam datových zpráv.
 2. V seznamu vyhledejte potřebný záznam datové zprávy s vloženou poznámkou, kterou chcete odstranit.
 3. Nad záznamem stisknutím pravého tlačítka myši vyvolejte kontextovou nabídku, ve které zvolte povel Odstranit poznámku.
 4. Aplikace zobrazí dialogové okno s dotazem. Potvrďte odstranění poznámky klepnutím na tlačítko Ano.

Detailní zobrazení záznamu datové zprávy

 1. Otevřete příslušnou složku se záznamy datových zpráv.
 2. V seznamu vyhledejte záznam požadované datové zprávy.
 3. Klikněte na tento záznam.
  Druhou možností je nad záznamem datové zprávy stisknutím pravého tlačítka myši vyvolat kontextovou nabídku a v té zvolit povel Otevřít.
  Druhou možností je nad záznamem datové zprávy stisknutím pravého tlačítka myši vyvolat kontextovou nabídku a v té zvolit povel Otevřít.
  Lze zvolit povel Zpráva / Zobrazit zprávu v hlavní nabídce.
 4. Otevře se formulář s datovou zprávou.

Tip: Před otevřením detailního zobrazení datové zprávy je možné zobrazit základní informace ke zprávě v tooltipu, který se zobrazí po umístění kurzoru nad ikonku obálky u příslušného záznamu zprávy.

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy