Návod k programu Recomando - Zpracování odeslané datové zprávy

Záznamy odeslaných datových zpráv umožňují obdobné operace jako záznamy zpráv doručených.
Aplikace Recomando umožňuje zprávy tisknout, odesílat e-mailem, ukládat do formátu ZFO (včetně příloh), PDF či XPS. Pro danou zprávu lze zobrazit doručovací historie. Přílohy zprávy lze ukládat.
Zmíněné pracovní postupy jsou obdobné jako v případě zprávy doručené.
U doručené zprávy lze navíc zobrazit časové razítko.

Zobrazení časového razítka

  1. Otevřete potřebný záznam odeslané datové zprávy.
  2. Ve formuláři datové zprávy klepněte na tlačítko razítko.
  3. Otevře se okno Časové razítko.
Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy