Vybrat profil - obecné

Jméno profilu – Změnit jméno profilu.

Vytvořit zálohu před podpisem
Původní PDF dokument, např.: FAKTURA.pdf, se zkopíruje před podpisem do stejného adresáře pod názvem FAKTURA.bak.pdf

Druh podpisu
v této verzi pouze PAdES, popř s časovým razítkem se nastaví PAdES-T

Podepisovat včetně formulářových polí
pokud PDF dokument obsahuje formuláře pro vyplnění uživatelem, lze podepsat včetně těchto vyplněných polí

Hash Algoritmus
možnost vybrat z SHA-2 algoritmy 256, 384, 512. Standardní nastavení je SHA256, pro staré verze PDF 1.5 je třeba vybrat SHA1

Důvod podpisu
lze dodat text, který bude čitelný v PDF dokumentu v položce REASON

Zpět na Editace profilu

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy