Vybrat profil - obecné

Jméno profilu – Změnit jméno profilu.

Vytvořit zálohu před podpisem
Původní PDF dokument, např.: FAKTURA.pdf, se zkopíruje před podpisem do stejného adresáře pod názvem FAKTURA.bak.pdf

Druh podpisu
v této verzi pouze PAdES, popř s časovým razítkem se nastaví PAdES-T

Podepisovat včetně formulářových polí
pokud PDF dokument obsahuje formuláře pro vyplnění uživatelem, lze podepsat včetně těchto vyplněných polí

Hash Algoritmus
možnost vybrat z SHA-2 algoritmy 256, 384, 512. Standardní nastavení je SHA256, pro staré verze PDF 1.5 je třeba vybrat SHA1
Pro elektronické podepsání GP – Geometrického Plánu a dalších geodetických dokumentů zvolte Hash algoritmu SHA512. PDF dokument musí být vytvořený ve verzi 1.7

Důvod podpisu
lze dodat text, který bude čitelný v PDF dokumentu v položce REASON

Převod word dokumentu (.doc a .docx) do formátu PDF
1. V hlavní nabídce klikněte na Nastavení profilů.
2. U vybraného profilu klikněte na ikonu tužky.
3. V sekci Obecné zaškrtněte pole Konvertovat .doc a .docx před podpisem do .pdf.
4. V řádku Formát PDF dokumentu vyberte příslušný formát. Pro běžné používání doporučujeme vybrat PdfA2b.
5. Klikněte na tlačítko uložit.

Zpět na Editace profilu

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy