Předvolby ověření podpisu v Adobe Reader

Návod na předvolby ověření podpisu v Adobe Reader

No Comments

Leave A Comments

Dignita - software pro datové schránky a elektronický podpis, čechy